HITRI POTROŠNIŠKI KREDIT (sklenitev takoj v poslovalnici)

V sodelovanju s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, vam omogočamo sklenitev hitrega kredita do  3.500 eur za dobo do 36 mesecev, oziroma klasični potrošniški kredit pa od  3.000 - 12.500 eur za dobo do 60 mesecev . Za odobritev kredita vse uredite na prodajnem mestu, v nekaj minutah.

Ob nakupu plačate 10 % od vrednosti nakupa z bančno debetno kartico za hitri kredit, za preostali znesek pa sklenete kreditno pogodbo. Če znesek nakupa presega maksimalni znesek kredita, lahko plačate del kupnine z gotovino ali z drugimi plačilnimi sredstvi.

Kredit lahko pridobi:

• fizična oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji,
• stara od 18 do 78 let (ob poteku direktne bremenitve),
• redno zaposlena v Sloveniji ali državah Evropske Unije
• ali upokojena (prejema pokojnino v Sloveniji).


Za sklenitev kreditne pogodbe potrebujete:

1. OSEBNO IZKAZNICO ALI POTNI LIST
2. DAVČNO ŠTEVILKO
3. BANČNO DEBETNO KARTICO
4. DOKAZILO O PLAČI/POKOJNINI:

4A. REDNO ZAPOSLENI v Sloveniji ali državah Evropske unije

• zadnji originalni bančni izpisek
ali
• potrdilo matične banke o prilivu na TRR iz naslova zadnje plače
ali
• originalni izpis iz internetnega poslovanja v pdf obliki, ki je lahko:

  • izpis iz e-bančništva v obliki zadnjega mesečnega izpisa ali

  • izpis za poljubno obdobje, ki mora biti narejen najmanj za en mesec, pri čemer zadnja postavka na izpisku ne sme iti starejša od 31 dni.

Z izpisa mora biti razviden priliv plače v tekočem, preteklem ali predpreteklem mesecu. Če na izpisu ob prilivu plače ne piše PLAČA ali OSEBNI DOHODEK ali REDNO DELO ali SALA, priložite še plačilno listo za priliv z izpisa. Plačo morate prejemati na bančni račun v Sloveniji.

4B. OSEBE NA PORODNIŠKEM DOPUSTU

Za osebe na porodniškem dopustu velja, da morajo poleg zgoraj navedenih dokumentov prinesti še potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas (ne sme biti starejše od 31 dni). V primeru zaposlitve za določen čas, lahko sklenete kreditno pogodbo za čas trajanja vaše zaposlitve, vendar ne dlje kot za 1 leto.


4C. TUJI DRŽAVLJANI


Če ste tuj državljan lahko pridobite hitri kredit do 1 leta, pri čemer morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • v Sloveniji imate stalno prebivališče,

  • zaposleni ste pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji za nedoločen čas.

Poleg zgoraj navednih dokumenov predložite še:

  • potrdilo delodajalca o zaposlitvi za nedoločen čas,

  • dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji.

4D. UPOKOJENCI (ob poteku kredita niste starejši od 78 let)

Če ste stari 62 let ali več predložite le bančni izpisek (kot je zapisano v točki 4.A, pri čemer mora biti na izpisku prikazana pokojnina z besedo PENS ali POKOJNINA ali ZPIZ). V primeru starosti do 62 let, upokojenec predloži še zadnje prejeto originalno obvestilo ZPIZ ali internetno obvestilo. Pokojnina mora biti izkazana pod šifro 01. Letni dodatek oz. regres se odštevata od skupnega nakazila pokojnine (šifra 07 in 50).

Priliv iz naslova plače oz. pokojnine, prikazan na bančnem izpisku, ne sme biti manjši od 90 % neto minimalne plače (552,30 EUR).