Odstop od pogodbe (FIZIČNA OSEBA)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec potrošnik-fizična oseba pravico, da v štirinajstih (14) dneh od pridobitve dejanske posesti nad blagom oziroma pridobitve dejanske posesti nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu, ali pridobitve dejanske posesti nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev v skladu s 43.č členom ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov). Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti Studio Novak (Novak d.o.o.) ,o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe, po elektronski pošti na naslov  studio@novak.si  , s priporočenim pismom poslanim po pošti na naslov Novak d.o.o., Špruha 6, 1236 Trzin, na telefonsko številko 01/56-101-20.

V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi odstopni obrazec (Odstop od pogodbe.pdf)

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe iz prvega odstavka tega člena.

Kupec potrošnik-fizična oseba mora izdelek vrniti prodajalcu v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Prejeti izdelki morajo biti neuporabljeni, v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi za to bil kriv kupec. Izdelki morajo biti vrnjeni v svoji prvotni, originalni embalaži, ki ni popisana, porisana, prelepljena z barvnim lepilnim trakom ali kako drugače poškodovana ali uničena, oziroma morajo biti izdelki v stanju, v kakršnem so bil tedaj, ko so mu bil izročeni. V primeru, da vrnjeno blago ni v enakem stanju, kot pri prevzemu, si pridržujemo pravico, da od kupca, naknadno zahtevamo plačilo odškodnine v sorazmerju z zmanjšano vrednostjo vrnjenega izdelka, o čem moramo kupca ustrezno obvestiti, kupec pa mora v predvidenem roku povrniti celoten znesek prejetih vplačil, vključno s stroški dostave. Potrošnik kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec potrošnik-fizična oseba lahko blago vrne po pošti ali ga izroči/dostavi neposredno na naslov Novak d.o.o., Špruha 6, 1236 TrzinStroške vračila blaga krije kupec potrošnik. Blago se vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, od katerega je kupec obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. V primeru, da prodajalec izdelek prevzame pri kupcu, je kupec dolžan nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška, plačanega za dostavo izdelka. Če kupec potrošnik-fizična odstopi od te pogodbe, mu bo Novak d.o.o. najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrnilo prejeta plačila. Vračilo plačil se izvede  z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Novak d.o.o. lahko zadržijo plačilo, dokler ne prejmejo vrnjenega blaga. Vrnitev prejetega izdelka podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (in torej ne gre za kupca potrošnika fizična oseba), zanjo določila tega člena ne veljajo.

Pri nakupu v trgovini po oddaji prednaročila preko spleta ne gre za sklenitev pogodbe na daljavo. Vaše zahtevke za vračilo blaga bomo v navedenih in drugih podobnih primerih obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pri katerih je predmet nakupa blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam ali zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.

V drugih primerih (ko pogodba ni sklenjena zunaj poslovnih prostorov ali na daljavo) ima kupec možnost odstopa od pogodbe skladno z veljavno zakonodajo.