POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Splošno
Pri podjetju Novak d.o.o. spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev preko spletne strani delujemo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Zbrane podatke uporabljamo izključno za opravljanje storitev, katere ponujamo. Novak d.o.o., spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Zavezujemo se, da ne bomo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovali osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočili tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Upravljalec
Upravljalec je podjetje Novak d.o.o., Špruha 6,1236 Trzin, matična številka: 5405718, davčna številka: SI22313702 elektronski naslov: studio@novak.si

Uporabnik
Uporabnik je oseba, ki obišče našo spletno stran in jo uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji. Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin a za to ne odgovarja. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in da se z njimi tudi strinja.

Zbiranje osebnih podatkov
Novak d.o.o. bo za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbiral, vodil, obdeloval in shranjeval naslednje uporabnikove podatke:

ime in priimek
ime podjetja oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
elektronska pošta
kontaktno telefonsko številko
naslov
Upravljavec se zavezuje, da se bodo ti osebni podatki uporabljali izključno v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

Pravice uporabnika
Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva po elektronski pošti na naslov studio@novak.si ali pisno na naslov Novak d.o.o.,Špruha 6,1236 Trzin, dostop do svojih osebnih podatkov, da jih pregleda, popravi.... Uporabnik lahko kadar koli prekliče privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov
Posredovani osebni podatki se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave, oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Po izpolnitvi namena obdelave se podatki izbrišejo oz. se blokira dostop do njih.

Spremembe
Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (po elektronski pošti).